MARİFED Kumaş Aksesuar Komitesi Başkanı İHSANDER ' deydi.

 

MARİFED Kumaş Aksesuar Komite Toplantısı 16 Şubat Cumartesi günü saat 14:00’de İHSANDER Derneğimizde, MARİFED Kumaş Aksesuar Komite Başkanı Ahmet Feridun Altınöz  ve İHSANDER Tekstil Komite Başkanı Recep Kılıçoğlu başkanlığında gerçekleşmiştir. 

 

MARİFED Bünyesinde varolan tekstil komitesinin geliştirilmesi , üyeler arası ve yurtdışı ticaretin geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmaların görüşüldüğü toplantıda , komitenin kısa vadede yapacağı programlar belirlenmiştir.

 

Bu çerçevede MARİFED ve üye derneklerin tekstil komitelerinin çalışmalarına hız verilmiş ve aşağıdaki çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir. 

 

1.Üyeler Arası Ticareti Geliştirme

a.       Üyelerin Alt Sektörlere Göre Dağılımı ve İş Yapma Potansiyelini Belirleme.

b.      Diğer Derneklerle Ortak Program Organize Edilmesi

c.       Çapraz Komite Toplantısı Düzenlenmesi

 

           2.      Komite Toplantılarına Konuk Davet Edilmesi

JW Player goes here

Sponsorlarımız